Arkeo Consult
voor mensen en organisaties die willen groeien

Workshops

Coachend leidinggeven voor ingenieurs 2-daagse training op 14 en 15 december 2023

Dit is een training  waarbij we – naast het aanreiken van een aantal handvaten en coachingstools – vooral oefenen, ervaren en voelen. Zo komen we sneller tot aan-de-slag-inzichten die beter blijven plakken. Daarnaast leren we je kijken naar het grotere plaatje. Ook de context is belangrijk, naast waarden, overtuigingen, competenties,… en datgene wat je wil bereiken of veranderd zien.

Volgende thema’s worden behandeld:

 • Coachende vaardigheden: deze worden toegelicht en uitgebreid geoefend bij alle behandelde thema’s door het oefenen met de handvaten en tools.  De voornaamste zijn:
  • Voluit aanwezig zijn, in contact met je eigen lichaam en gevoel en in verbinding met de ander. Zelfbewustzijn en authenticiteit is hierbij belangrijk.
  • Vragen stellen en feedback geven. Luisteren zonder oordeel, vanuit oprechte interesse. Achterhalen wat de ander drijft en op welke manier motivatie en betrokkenheid kan groeien.
  • Doorvragen op een zachte, empathische manier. Het antwoord achter het eerste antwoord achterhalen.
  • Uitdagen en inspireren. Kennis en bewustzijn bij de ander laten ontwikkelen – de gesprekspartner uitnodigen om na te denken en mee tot oplossingen te komen.
 • Het belang van een intentie bij al onze acties. De intentie is je innerlijke drijfveer, de reden waarom je iets doet.  Deze bepaalt dus in grote mate je gedrag en het resultaat hiervan. Een scherp beeld hebben van je intenties is dus essentieel om effectief te kunnen zijn. Bovendien: Je intentie wordt door anderen al dan niet onbewust opgemerkt. Indien deze niet congruent is met wat je zegt en doet, zorgt dit voor onbehagen en misverstanden.
 • Het kernkwadrantenmodel van Daniel D. Ofman. Wat zijn mijn sterktes, mijn valkuilen, allergieën en uitdagingen? En hoe komen deze tot uiting in mijn professionele leven? Wat zegt dat over mijn functioneren? Het is een heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om moeilijke interacties met anderen te analyseren.
 • Feedback geven en het gedrag van de andere bespreekbaar maken op een constructieve manier. De basis komt van de geweldloze communicatie van Marshall B. Rosenberg.
 • Wat zijn mijn grenzen en hoe herken ik wanneer ze overschreden worden? Ken ik de grenzen van mijn medewerkers en collega’s? Hoe maak ik deze bespreekbaar?  Grenzen herkennen bij jezelf en grenzen erkennen bij de ander getuigt van respect. Wanneer grenzen overschreden worden, wordt dat gevoeld in het lichaam door vb boosheid, irritatie of verdriet.  Het is belangrijk om hiernaar te leren luisteren. Het is eveneens belangrijk om te leren zien wanneer je zelf boosheid of irritatie bij je gesprekspartner veroorzaakt en dan door te vragen naar wat dit heeft veroorzaakt. De eerste stap in grenzen herkennen: voelen!
 • Weerstand en overtuigingen: Veranderingen begeleiden zijn vaak een wezenlijk deel van onze opdracht. Hoe klein ook, een verandering is maar dan succesvol als er draagvlak wordt gecreëerd. Als een tegenstem niet wordt gehoord in een systeem, keert een deel zich tegen het systeem. Weerstanden komen naar boven in de vorm van beperkende overtuigingen. We gebruiken het model van Coaching4coaches om deze om te buigen. De eerste stap is de beperkende gedachte naar boven halen en deze bespreekbaar maken, te achterhalen wat de achterliggende drijfveer is. Daarna kan ze omgevormd worden tot  een vermogende overtuiging die het veranderingsproces mee ondersteunt.
 • Oplossingsgericht coachen:  Hierbij gaat de aandacht niet naar het probleem zelf of naar het zoeken van de meest geschikte aanpak. Wel wordt er gekeken naar de oplossing, de momenten waarop die oplossing zich al in meer of mindere mate toont en naar de aanwezige capaciteiten die kunnen ingezet worden.  Elke stap in de richting van de oplossing is belangrijk, hoe klein ook. Hiervoor opmerkzaam worden, functioneert als een hefboom.
 • Logische niveaus: Dit model is zeer bruikbaar om authenticiteit en verbinding te verstevigen. Zowel voor jezelf: zijn mijn acties in overeenstemming met wat ik belangrijk vind, met wat ik als doel in mijn leven stel? Maar ook voor een organisatie: klopt wat ik doe met de visie / missie / doelstelling van het bedrijf waar ik werk?

meer info: https://www.propel.be/shop/coachend-leidinggeven-voor-ingenieurs-182#attr=362,363,364

Coachende vaardigheden voor preventieadviseurs

Een preventieadviseur die coacht?  Een meerwaarde! Een van de meest plezierige en uitdagende  aspecten van een baan als preventieadviseur is het werken met mensen. Bij alles wat we doen, staat de mens centraal. We willen immers dat medewerkers veilig werken, dat hun werk haalbaar is, en dat ze voldoening halen uit hun werk. Ook het welzijn van medewerkers in de ruimste zin van het woord is van essentieel belang voor hun betrokkenheid, alertheid,…

Maar soms kan een werknemer onveilig gedrag vertonen. Of kunnen collega’s elkaar hinderen of irriteren, soms zelfs tot ongepast gedrag aan toe. Controle, het opstellen van nieuwe procedures of het opleggen van straffen zijn mogelijke opties. Echter, dergelijke aanpak levert niet altijd het gewenste resultaat op. Vaak heeft deze zelfs een ongewenste impact op betrokkenheid en werkgoesting. Dat wil je voorkomen.

Coaching kan dan de oplossing bieden om het bewustzijn van betrokken medewerkers te vergroten. En daardoor het gedrag aan te passen, het belang van veilig werken te begrijpen, rekening te houden met de psychologische veiligheid van collega’s, diversiteit als een voordeel te zien, …

Daarnaast kan coaching helpen om directie en afgevaardigden te inspireren tot een gedragen veiligheidsbeleid en dito actieplan

In de training ‘Coachende vaardigheden voor preventieadviseurs’ leren we jou als preventieadviseur een aantal vaardigheden die uitermate geschikt zijn voor deze situaties. Door deze training te volgen, zal je effectieve coachingsvaardigheden ontwikkelen die je helpen om duurzame resultaten te halen en samen met je organisatie een positieve en veilige werkomgeving te creëren.

Meer info op https://www.propel.be/shop/cova-preventieadviseurs-coachende-vaardigheden-voor-preventieadviseurs-172#attr=315,316

Peercoaching voor Stemprofielen

Traject om coachingsvaardigheden aan te leren in een veilige context én tegelijk zelf gecoacht te worden. Een opportuniteit voor elke vrouw met een STEM diploma of die werkt in STEM. Een nieuw traject start op zaterdag 14 januari voor vrouwen met een eerste werkervaring (of een verlangen ernaar). Een tweede nieuw traject start op zaterdag 21 januari voor vrouwen die al wat langer actief zijn.  Meer info en inschrijvingsmogelijkheid: https://www.ie-net.be/civicrm/event/info?id=3203

Interesse, maar deze data passen niet: geef een seintje: info@arkeoconsult.be