Arkeo Consult
voor mensen en organisaties die willen groeien

Begeleiden van teams

We kennen verschillende vormen van teambegeleiding. Maar het is telkens ook belangrijk om gewoon samen te zijn, om de verbinding te voelen, om plezier te maken.  En van daaruit te werken aan de doelstelling of een verandering die de organisatie beoogt. Het is een zeer geschikt tegengif voor het bedrijfsmatige “silodenken”. Hoe betr lateraal wordt samengewerkt, hoe beter een organisatie kan inspelen op haar complexiteit.

Onze verschillende vormen van teamondersteuning dienen elk een ander doel. In teambuilding ligt de nadruk op een betere samenwerking. In teamcoaching pakken we specifieke thematieken aan. In teamontwikkeling werken we aan de groei van mens en team in functie van beoogde resultaten.

Als we teams begeleiden willen we eerst en vooral ‘zien’ wat er wel al is: ‘Wat loopt al goed?’. Even terugschakelen is zinvol want vaak is er al een focus gegroeid op wat niet wil lukken. Ook de fase waarin een team zich bevindt is cruciaal, net als de ontwikkelvraag die in het team leeft. Wat vraagt om een verandering of verdieping? Wat willen we versterken?  

Teambuilding:

We leggen de nadruk op elkaar  beter leren kennen in een ontspannen sfeer. In de natuur en in het spel. De fun factor is nooit ver weg en de veiligheid, zowel fysiek als psychisch, wordt bewaakt en versterkt.

De verbinding tussen de leden groeit, de samenwerking verstevigt, het lerend vermogen van het team vergroot. Een vooral: leden hebben het gevoel hun authentieke zelf te mogen blijven waardoor de werkbaarheid, de weerbaarheid, de positieve mindset en de openheid naar mekaar kan groeien.  Hierdoor kan het team resultaten neerzetten die veel verder gaan dan de optelsom van de individuele leden. 

Slimme teams doen regelmatig deze vorm van onderhoud om de onderlinge band te versterken. Of om nieuwe leden te verwelkomen. 

Teamcoaching:

Er is een thema dat aandacht vraagt. Een visie uitwerken, overleg verbeteren, feedback geven aan elkaar, snel inspelen op veranderingen, conflicten constructief verwerken, … Het kan ook een perfecte aanleiding om samen op exploratie te gaan in de natuur en via sport of spel elkaar op dit vlak te leren kennen en uit te dagen. Je leert nieuwe opties te verkennen en grenzen te verleggen of aan te geven. 

Zo verhogen we het bewustzijn van de leden. De onder de oppervlakte verborgen dynamieken die het teamgedrag beïnvloeden worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. In essentie gaat dit over het vermogen om elk lid in zijn competenties te erkennen en erop te vertrouwen dat iedereen het beste voorheeft met het geheel.  Om een gedeelde manier van samenwerking te vinden die de organisatie dient. 

De bandbreedte om flexibel en creatief om te gaan met complexe uitdagingen neemt toe. Verschillen worden gezien en erkend. 

Teamontwikkeling: 

Als we over teamontwikkeling spreken, gebeurt de begeleiding in functie van de fase waarin een team zich bevindt. Vooraf wordt samen onderzocht welke fase dit is. In de teambegeleiding zelf zal de nadruk dan liggen op hoe deze fase zorgvuldig afronden en  overstijgen.

In de begeleiding bepalen we wat het gemeenschappelijk doel is, waarom de samenstelling is wat ze is en wat de rol van de verschillende deelnemers kan zijn. Tegelijk is aandacht voor de verschillen in de groep essentieel: elke deelnemer komt vanuit een eigen context en brengt deze mee. Dit als meerwaarde zien is een grote troef.

In een volgende stap onderzoeken we de manier van samenwerken. Komen onder meer aan bod:  Wat willen we uiteindelijk bereiken? Wat is de scope? Welke middelen hebben we ter beschikking? Hoe zorgen we voor een goede communicatie naar de rest van de organisatie? Hoe volgen we de voortgang van onze werking op? 

Ten slotte brengen we in kaart welke resultaten er al dan niet gehaald worden, welk engagement er is, hoe betrokken leden zich voelen voor het resultaat. En hoe we dit resultaat zullen borgen én vieren. 

Bij het ontbinden van een tijdelijk team vindt een grondige evaluatie plaats: wat ging goed? Wat nemen we mee als lessen voor een volgend project?  Er is een bespreking van de wijze waarop elk teamlid het verloop heeft ervaren. Dit kan het leereffect versterken en een basis vormen voor toekomstige (h)echte samenwerking. 

Meestal kiezen we voor een mix van buiten in de natuur en binnen om één en ander te verwoorden en op papier te zetten.